Czekaj…

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!

Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi proaktywni"
Sprawdź
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
logo_fundacja-proaktywni-kraków-rozwój-kompetencji-i-przedsiębiorczości
inbit
logo-wiedza-edukacja-rozwój-fundacja-proaktywni-kraków
Unia Europejska EFS Fundacja Proaktywni Kraków

Jesteś zainteresowany?
Udział w projekcie "Młodzi proaktywni" jest BEZPŁATNY!

Płatne staże

Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie

Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne wybrane przez Ciebie.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenia kompetencji pracowniczych w Krakowie i Tarnowie.

Dotacja na start firmy

Możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Praca

Praca po zakończeniu stażu

Indywidualne wsparcie

Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych. Poczęstunek podczas zajęć.

Kto może wziąć udział w projekcie Młodzi proaktywni?

 1. Osoby niepracujące od 18 do 29 roku życia
 2. Z wykształceniem max. średnim:

  • studenci studiów zaocznych
  • ukończone liceum ogólnokształcące
  • ukończone liceum profilowane
  • ukończone technikum
  • ukończone uzupełniające liceum ogólnokształcące
  • ukończone technikum uzupełniające
  • ukończona zasadniczą szkołę zawodową
  • ukończone gimnazjum

  Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Krakowie i Tarnowie.

Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Liczba miejsc ograniczona.